Sotenäs kommun i Västra Götalands län klättrar in i topp-tio i årets Nyföretagarbarometer. Kommunen går från en 12:e plats till en 6:e plats med 9,45 nyregistrerade företag per 1 000 innevånare.(TT)

Sotenäs kommun i Västra Götalands län klättrar in i topp-tio i årets Nyföretagarbarometer. Kommunen går från en 12:e plats till en 6:e plats med 9,45 nyregistrerade företag per 1 000 innevånare. I motsatt riktning går det för Göteborgs kommun som halkar ur toppen från en 6:e plats till en 12:e plats med drygt 8,5 företag.

En annan uppstickare är Kiruna som klättrar hela 96 placeringar, från 116 år 2016 till en 20:e plats 2017 med 7.6 företag.

Flest nya företag per 1 000 innevånare startades i Stockholm (drygt 15 nya företag) följt av Danderyd (cirka 12) och Åre kommun (11). Samma kommuner låg även i topp 2016.

Boxholm (knappt 1,3), Emmaboda och Hofors (båda strax över 2) hamnar längst ner på listan över Sveriges 290 kommuner.

”Gemensamt för många kommuner i bottenskiktet är att de är små med få invånare och ofta är beroende av ett fåtal arbetsgivare. Många kommuner har svårt att attrahera och behålla de unga som flyttar till större städer”, skriver Mats Evergren, marknadschef för Nyföretagarcentrum Sverige, i ett pressmeddelande.