Debatt
I dagarna presenterar NyföretagarCentrum Sverige, Nyföretagarbarometern för 2017, som ger en samlad bild av nyföretagandet i alla Sveriges kommuner. Tyvärr visar barometern att mitt under en högkonjunktur så minskar nyföretagandet i Sverige med en procent, jämfört med 2016. När nyföretagandet minskar under goda tider, då finns någon underliggande orsak, som man måste fundera på och analysera och vidta lämpliga åtgärder. Några orsaker till minskningen bedöms vara den kraftfulla debatten om vinster i välfärdsföretag och därmed färre företagsstarter. I välfärdssektorn är det många kvinnor som startar de små företag, nu vågar man inte av flera orsaker. Inom byggbranschen minskar ROT-uppdragen och påverkar start av nya företag inom byggbranschen. Attityderna till nyföretagandet är viktiga. ”Vågafaktorn” är ofta avgörande.

 

Lokalt i Lerum så startade fler företag under 2017, jämfört med 2016, vilket är mycket glädjande. Nyföretagandet i Lerum under jan-februari 2018 visar på en stark ökning, på Sverigenivå en stark minskning. Att Samverka och att öka möjligheterna och tillgängligheten för rådgivning är en av nycklarna för den som drömmer om att starta eget och våga ta steget från ord till handling.

Ronny Johansson
Ordförande NyföretagarCentrum