Den 20 oktober arrangerar Storfors kommun Näringslivsdag i samverkan med Bergslagens Sparbank och Nyföretagarcentrum.

Alla som som driver eller leder företag inom kommungränsen – stort eller litet – är välkomna.

– I år är temat ”Storfors som varumärke” och vi kommer bland annat att få höra om den lilla bankens resa de tio år som gått sedan man etablerade sig i Storfors kommun, säger näringslivsutvecklare Kicki Karlsson.

Storfors kommun kommer också att ge en förhandsvisning av den nya inflyttarwebben och kommunchef Johan Rosqvist kommer att prata om det inflyttningsarbete som är i startgroparna.

Dagen bjuder på många olika infallsvinklar när flera lokala företag diskuterar utmaningar och fördelar med att verka med utgångspunkt från en liten ort.

Detta år passar Bergslagens Sparbank på att fira sitt 10-årsjubileum i samband med Näringslivsdagen – som också till stor del sponsras av banken.

– Vi hoppas på stor uppslutning från alla företagare i Storfors som vill nätverka och kanske hitta nya möjligheter till utveckling, säger Kicki Karlsson, som bland annat kommer att prata om vikten av att vara en god ambassadör och att vara stolt över sin bygd.

>> Läs mer här