Linköping Stiftelsen Nyföretagarcentrum ger stöd och rådgivning för personer som vill driva egna företag. Nu utvecklar man sitt koncept ytterligare – med rådgivning på arabiska.

Stiftelsen finansieras genom medel från kommunen, regionen samt 40 företag och har till största uppgift att främja företagsverksamheten i Linköping. Rådgivningen som ligger till grund för hela verksamheten har dock inte varit tillgänglig för alla, menar Anna Hjertstedt Leijon som är VD för Nyföretagarcentrum.

– De som nådde oss hade varit i Sverige länge och hade bra koll på oss. Men nyanlända i Sverige hittade oss inte och fick därför inte möjligheten till rådgivning.

I sex veckor var Anna ute och träffade företagare med invandrarbakgrund för att öka kunskapen om den delen av samhället som stiftelsen hade svårt att nå. Besöken i Skäggetorp och Berga ledde till fler rådgivningssamtal, men de kom med ytterligare utmaningar.

– Jag hade inte så lätt att kommunicera med dem! För även om de kunde lätt svenska så var det svårt att förstå ekonomiska termer och det svenska myndighetssystemet, säger hon.

Här kliver entreprenören Sam Issa in. Han driver sedan tidigare ett bokförlag som ger ut läroböcker på modersmål och är delaktig i integrationsprojektet ”Very Innovative People”. Med den bakgrunden passade han väl in i mallen som arabisktalande rådgivare.

– Det här är ett perfekt tillfälle att skapa ett ”mellanförskap” där man både får träffa sina egna och andra, och att öppna upp sig för samhället och bidra med sin kompetens som gynnar alla, säger Sam Issa.