Harry Goldman, grundare av och vd på NyföretagarCentrum, anser att närings- och innovationsminister Mikael Dambergs replik om vad regeringen gör för att stödja nyföretagandet var intressant på många sätt. Men han är ändå förundrad över att så lite görs.

Harry Goldman anser bland annat att förändringarna som gjordes kring Rut/Rot var försvårande för nyföretagandet. Och de senaste förslagen om förbud mot vinster i välfärden och 3:12 reglerna som stramar åt entreprenörglädjen gör inte saken bättre. Han anser att det behövs ett samordnat microlånesystem för att finansiera nystartade företag.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg svarade på kritiken.

– Jag tror att entreprenörer och företagare ser på sina förutsättningar att lyckas med sin verksamhet ur ett större perspektiv än mindre förändringar i RUT och ROT, sa han till Realtid och pekade på ett antal satsningar som regeringen gör för att undelrätta för enpreprenörer.

– Dambergs svar var intressant på många vis. Han verkar förstå en del av kritiken och det är positivt. Nu vill jag dock se åtgärder, säger Harry Goldman.

NyföretagarCentrum Sverige har kommit med ett antal förslag om tänkbara satsningar för att stödja nyföretagandet, men idéerna omsätts inte till praktik, upplever Harry Goldman.

– Damberg har rätt i att det inte är hållbart att staten tar äver ansvaret för företagens lånefinansiering, utan att affärsbankerna har här även ett stort ansvar. Det är ett steg i rätt riktning om diskussioner nu sker. Men det finns ytterligare en pusselbit nämligen rådgivarorganisationerna.

Enligt Harry Goldman krävs ett samordnat samarbete från statens sida med de nationella rådgivningsorganisationerna för att få igång ett hållbart microlånesystem.

– Vi behöver aktivera samtliga organisationer och ta till vara på de ideella krafter som finns. Det finns mycket att lära om mikrolån från Holland och Kanada. Det är ofattbart att inte vi kan få ett mikrolånesystem till många i Sverige då förslag och lösningar finns.

När det gäller kritiken om att regeringen nästan uteslutande satsar på tillväxtföretag än på mindre företag verkar Damberg förstå att mer resurser måste läggas på nystartade företag, anser Harry Goldman. Däremot håller han inte med Damberg om att utvecklingen i Sverige när det gäller nyföretagande är positiv.

– Fakta talar klarspråk. Vad de här rapporterna visar är att Sverige ligger i mitten vid en internationell jämförelse. Sverige borde ligga i topp!

Harry Goldman anser att regeringen måste ha en större ambitionsnivå om vi ska öka nyföretagandet i Sverige och om vi ska klara av en internationell konkurrens.

– Trots en god inställning och en förståelse för problematiken ser jag inte att det händer mycket. Det är trist då förutsättningarna borde finnas, säger Harry Goldman.