Ekonomisk osäkerhet är en så stor bromskloss för oss svenskar att andelen företagare ligger betydligt lägre än övriga Europa. Allra lägst är andelen bland akademiker.

Swedbank har med hjälp av informationsföretaget Bisnode följt utvecklingen för 20 000 bolag som startade 2014.

13 procent av bolagen snittade ett rörelseresultat över en halv miljon efter tre år. Jurister, läkare, tandläkare och tekniska konsulter nådde i snitt 33 procent lönsamhet under samma tid.

Att vissa branscher har en betydligt större andel lönsamma bolag beror framförallt på två saker, enligt rapporten: Hög utbildning och brist på arbetskraft.

Sett ur det perspektivet är det naturligtvis bekymmersamt att rapporten visar att andelen akademiker bland de entreprenörer som omfattas av studien är så låg som 7 procent. EU-snittet ligget på det dubbla – Swedbank drar slutsatsen att om Sverige skulle ha en lika hög andel företagare bland landets universitets- och högskoleutbildade som resten av Europa skulle vi ha 156 000 fler företagare i dag.

Swedbank har med hjälp av informationsföretaget Bisnode följt utvecklingen för 20 000 bolag som startade 2014.

13 procent av bolagen snittade ett rörelseresultat över en halv miljon efter tre år. Jurister, läkare, tandläkare och tekniska konsulter nådde i snitt 33 procent lönsamhet under samma tid.

Att vissa branscher har en betydligt större andel lönsamma bolag beror framförallt på två saker, enligt rapporten: Hög utbildning och brist på arbetskraft.

Sett ur det perspektivet är det naturligtvis bekymmersamt att rapporten visar att andelen akademiker bland de entreprenörer som omfattas av studien är så låg som 7 procent. EU-snittet ligget på det dubbla – Swedbank drar slutsatsen att om Sverige skulle ha en lika hög andel företagare bland landets universitets- och högskoleutbildade som resten av Europa skulle vi ha 156 000 fler företagare i dag.

“Jag tror att det finns en överdriven rädsla i Sverige för att satsa på företagande. Det kan vara till nackdel både för samhället i stort och för de individer som avstår från att förverkliga sin dröm”, säger Johan Kreicbergs, företagsekonom på Swedbank, i en kommentar.

Förutom att vi har lägst andel akademiker som driver bolag är vi mer benägna än övriga EU att avstå från att bli entreprenörer på grund av ekonomisk osäkerhet, enligt rapporten. En ytterligare bromskloss är bilden att det krävs många år och mycket kapital för att skapa framgångsrika bolag.

Så lyckas du med att starta bolag
enligt rapporten från Swedbank

1. Analysera affärsidén
Väg eventuella risker mot värdefulla input från personer i ditt nätverk.
2. Ta hjälp
Nyföretagarcentrum och Almi ger kostnadsfri rådgivning och verksamt.se har mängder med information om praktiska steg.
3. Gör en budget
Fundera över hur mycket du behöver sälja för en skälig lön, och glöm inte skatter och andra kostnader.
4. Glöm inte trygghetslösningar
Företagare behöver ta ett större ansvar för anställda än sin egen trygghet och spara till pension och ersättning vid sjukdom. Tänk även på att gå med i en a-kassa.
5. Undersök möjligheter till tjänstledigt
I Sverige finns ingen lagstadgad rätt att ta tjänstledighet för att kunna starta bolag, men ska du inte konkurrera med arbetsgivaren är det ändå lönt att fråga.
6. Osäker ändå?
Deltidsarbete är naturligtvis alltid ett alternativ.