I DI TV finns ett inslag om NyföretagarCentrums utomordentliga insatser för att stötta utlandsfödda/nyanlända. I samband med flyktingkrisen 2015/16 var NyföretagarCentrum Sverige snabbt i startgroparna.
Sedan 2015 har 35 000 utrikesfödda givits rådgivning av NyföretagarCentrum. 10 000 av dessa har startat företag.  3 000 av de utrkesfödda var nyanlända och som då startat sina företag i Sverige.  Dessa har bidragit till samhället – skapat många tusentals nya jobb i landet och många miljarder i skatteintäkter.