Trots att pandemin slagit hårt mot svensk ekonomi startar nu svenskarna egna företag som aldrig förr. Under första kvartalet i år slogs nytt rekord i nyföretagandet. Skillnader i nyföretagandet kan dock ses mellan olika regioner och kommuner.
Företagandet är drivkraften i hela den svenska ekonomin. Även den offentliga sektorn bygger på att företagandet i näringslivet går bra. Och under årets första tre månader registrerades 22 116 nya företag i Sverige, enligt Bolagsverkets statistik. Det är en ökning med fyra procent jämfört med motsvarande period i fjol och nytt rekord i nyföretagandet.
Aldrig tidigare har Sverige fått så många nya företag under ett enskilt kvartal. Detta har man ingen helt tydlig förklaringsgrund till men många bedömare menar att de osäkerhetsfaktorer som pandemin skapade kring olika anställningar gjorde att många tog steget fullt ut och startade nya företag. Från januari-oktober har företagstarterna i hela landet ökat med 8,8 procent mot 2020. Denna siffra för Lerums kommun är 16,8 procent.
– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag och tack vare digitala verktyg har det aldrig varit lättare att starta eget. Därför är det enormt glädjande att allt fler svenskar gör verklighet av sina företagsdrömmar, säger Ronny Johansson som är ordförande i Lerums eget NyföretagarCen-
trum.
Antalet nystarter har ökat totalt sett i Sverige – men det finns regionala och lokala skillnader. För statistiken visar en ökning av nyföretagandet i 15 av 21 län. Störst är ökningen i Södermanland, där antalet registreringar av nya företag var 16 procent högre jämfört med motsvarande period i fjol. Därefter följer Östergötland med 12 procents uppgång, medan Jönköpings län, Blekinge och Västra Götaland alla visar upp ett lyft på 11 procent. Det enda större tappet står Västmanland för med en tillbakagång på 10 procent.
– Nu återstår att se vad dessa regionala skillnader beror på. Skillnaden mellan sämst och bäst i statistiken kan vara helt avgörande för en regions ekonomi för lång tid framöver, säger Ronny Johansson.
I LERUM HAR nyföretagandet ökat med 16,8 procent mellan 2020 och 2021 för perioden januari till oktober. Detta motsvarar 257 nya och företag. Motsvarande siffror för Alingsås är noll procent vilket motsvarar 242 företag. I Vårgårda var procentsiffran 31,1 vilket motsvarar 59 företag.
I nyföretagandet ingår de vanligaste företagsformerna aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Aktiebolag dominerar kraftigt och står för 80 procent av de nyregistrerade företagen. I januari 2020 sänktes kravet på aktiekapital i privata aktiebolag från 50 000 till 25 000 kronor. Det bidrog till att nyföretagandet steg kraftigt redan under 2020. Totalt startades 73 500 företag i fjol, en uppgång med 14 procent på helårsbasis jämfört med föregående år.
Sammantaget finns i dag omkring en miljon företag registrerade hos Bolagsverket, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda. Samtidigt visar en färsk Sifoundersökning att så många som var tredje svensk, 32 procent, drömmer om att driva ett eget företag. Bland yngre personer mellan 18 och 29 år vill varannan person bli egen företagare.
Av de som startade företag i Lerum under perioden januari – oktober var 51,5 procent kvinnor och genomsnittsåldern var 46 år. 48,5 procent var män och där var också genomsnittsåldern 46 år. 12,1 procent hade utländsk bakgrund.
EN MYCKET FRAMGÅNGSRIK struktur i det svenska nyföretagandet är NyföretagarCentrum som är ett nät av lokala rådgivarorganisationer som finns i 227 av landets 290 kommuner och med huvudkontor i Stockholm. Under 2020 – 2021 har åtta nya NyföretagarCentrum öppnat i Sverige, i vårt närområde i Vårgårda, Herrljunga och Marks kommuner.
– NyföretagarCentrum erbjuder framförallt kostnadsfri rådgivning till alla som är intresserade av att starta eget. Den personliga rådgivningen på NyföretagarCentrum är alltid objektiv och konfidentiell. Och den är alltid intimt kopplad till lokalt näringsliv. Eftersom varje NyföretagarCentrum stöds av lokalt näringsliv som ställer upp med tid, pengar och engagemang, kan vi erbjuda våra kunder tillträde till ett unikt nätverk. Där, och i rådgivarnas stora engagemang, ligger NyföretagarCentrums styrkor; Att råden om företagande ges av företagare, säger Ronny Johansson.
En av de lokala partnerna till NyföretagarCentrum är Stiftelsen Eken vars uppgift är att bidra till utveckling av näringslivet i kommunerna Lerum, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga. En av Ekens viktigaste satsningar är att vara partner till NyföretagarCentrum.
– Personer som funderar på att starta eget företag behöver ofta rådgivning och bollplank. NyföretagarCentrums fokus på uppstart av företag kan vara till mycket god hjälp både för individen och samhället så att vi får många goda och livskraftiga företagsstarter, säger Susanne Olofsson som är verksamhetsledare för Stiftelsen Eken och styrelseledamot i Nyföretagar-Centrum Lerum.
I LERUM HAR NyföretagarCentrum funnits sedan 2012 och medverkat till starten av över 550 företag. Under hela pandemin har man hållit igång verksamheten och erbjudit digital rådgivning.
Nu bjuder man inom kort in till informationsträffar för den som funderar på att påbörja resan till eget företag. Då får man träffa några av de lokala rådgivarna. Man får också information om den särskilda satsning på digital utveckling som nu erbjuds i företagare i ett nytt projekt.
– NyföretagarCentrums beprövade affärsplan, som man går igenom med alla som vill starta eget, är känd bland banker och kreditinstitut. De som startar företag via oss har väldigt få konkurser vilket naturligtvis alla som ska låna ut pengar i en uppstartsfas gillar, säger ordförande Ronny Johansson.

>> Läs mer här