• Nyföretagandet bland utlandsfödda i Sörmland ökar, och tydligast är det i Eskilstuna där omkring hälften av nyföretagarna kommer från ett annat land.
  • Att många utlandsfödda startar företag i Sörmland kan bland annat bero på att det gjorts olika satsningar för att främja invandrarnas företagande.
  • ”Det är entreprenörer som flyttat till Sverige som nu är beredda att starta”, säger Birgit Båvner från nyföretagarcentrum.

>> Lyssna här