Under mars minskade nyföretagandet med 22,6 procent. Det visar NyföretagarCentrum Sveriges Nyföretagarbarometer som baseras på statistik från Bolagsverket.

Hela landet visade minussiffror i mars, utom Västernorrlands län.

– Det är en dyster bild som framkommer med ett så stort fall av nya företag landet runt. Ökade konkurser för existerande företag och hög arbetslöshet i kombination med färre startade nya företag ger Sverige ett sämre läge. Supportsystemet för nya företag behöver nu verkligen ses över av regeringen så att framtidsmöjligheterna inte hindras, säger Harry Goldman, vd för NyföretagarCentrum Sverige, i ett pressmeddelande.

>> Läs mer här