Nyföretagandet fortsätter att falla. Det visar Nyföretagarbarometern som sammanställs av NyföretagarCentrum Sverige med statistik från Bolagsverket. Under april månad minskade nyföretagandet i landet med 23,9%. Norrbotten klarade sig bäst och tappar nu endast 0,93%.

– Det är fortfarande problematiskt för nyföretagandet och därmed Sveriges möjligheter till ökad ekonomisk tillväxt, säger Harry Goldman, VD för NyföretagarCentrum Sverige.

Även om vi på NyföretagarCentrum börjar se en viss ljusning vad gäller intresset för start av företag, tar fortfarande inte tillräckligt många steget till eget. Man väntar fortfarande på ett bättre läge för att våga starta. Allt som kan göras för att underlätta starten av företag är viktigt i en tid då arbetslösheten växer.

>> Läs mer här