Harry Goldman som är VD på NyföretagarCentrum Sverige berättar att Nyföretagandet fortsätter att pendla kraftigt. Nu i augusti 2022 ökade åter antalet nyregistrerade företag. Det visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige som baseras på uppgifter från Bolagsverket. Det startades företag i enskildfirma, handelsbolag och i aktiebolag. Inom olika branscher exempelvis vård och omsorg, it, e-handel, bygg och konsult startas det företag.

Harry berättar vidare att ökningar i augusti 2022 finns i alla län utom i ett och är markanta i vissa län. Totalt ökade nyföretagandet i landet med 14,4 procent i augusti 2022. Ökningen innebär att nyföretagandet vänt från minus till plus 0,5 procent. Osäkerheten är dock fortsatt mycket stor för alla som startar företag. För Sveriges ekonomi och välstånd är nyföretagandet en nyckelfråga. Det handlar här både om jobben och integrationen.

Viktigt med förberedelse för nya företag
Goldman förklarar att mönstret är likartat som i början av pandemin 2020. Då var det också först ett kraftigt fall av nyföretagandet. Men efter sommaren vände det och i slutet av året blev det en kraftig ökning av nyföretagandet.
– Vi vet ju inte om det upprepas nu, men det är inte osannolikt.  Bland de som startar företag är många unga och utlandsfödda. För att nya företag ska utvecklas väl krävs ordentlig förberedelse. Det är bra att de nya företagen jobbar här med sin affärsplan. Vi på NyföretagarCentrum vet också att en mentor för nystartade företag har stor betydelse för framgång. Även ett bra nätverk skapar bättre förutsättningar. Många som startar företag har även ett jobb. Det är inte fel att varva upp företagsstarten samtidigt som man har jobbet kvar, säger Harry Goldman.

Läs mer här