Intresset för att starta eget är högre under 2020 jämfört med ifjol, det är den gemensamma bilden från den samlade kraften av affärsrådgivare inom Smartup. Detta trots att vi befinner oss mitt i en coronapandemi som slår hårt mot många olika branscher.
– Det tyder på att det finns en stark framtidstro i vår region och att vi kunnat underlätta kundresan genom att utveckla vårt digitala erbjudande för de som har en idé, säger Gunilla Viklund, en av nystartsrådgivarna inom Smartup.

SmartUp Skellefteå är ett samarbete mellan olika aktörer som hjälper till att utveckla, verifiera, finansiera och skala affärsidéer och innovationer på ett smartare sätt.

För dig som bär på en idé är Smartup vägen in till Skellefteås kluster av innovations- och företagsfrämjare. Samarbetet mellan aktörerna gör dessutom Smartup till en stark värdemätare när det kommer till nyföretagande och innovationsförmågan i kommunen.
– Man kan förvänta sig att det borde gått ner under pandemin, men det är inte alls de signaler som vi får. Vi har till och med ett ökat inflöde av nyföretagare och starter jämfört med 2019 och det känns såklart väldigt glädjande. Målsättningen har hela tiden varit att nå ut till de som är i behov av rådgivning, information eller inspiration, säger Gunilla Viklund på Nyföretagarcentrum.

På innovationsrådgivningen syns invånarnas vilja att bidra med idéer som i stor utsträckning tar utgångspunkt i pandemins påverkan av samhället, något som både regionen och världen behöver.

Når fler digitalt

Samtliga aktörer inom Smartup har snabbt ställt om under de nya förutsättningarna och erbjuder i dag både individuell rådgivning och digitala event.
– Tidigare fick kunderna träffa en rådgivare på plats i Skellefteå men under den här perioden har vi nått ut till fler digitalt istället för att ha events där man ska delta på plats. Den ökade tillgängligheten har fått positiva reaktioner och gjort att företagare ändå kunnat jobba med att utveckla sin idé. Ett exempel är de Smartup-träffar som inleddes under innovationsveckan och löper under hösten där flera av rådgivarna inom Smartup går ihop och gör digitala informations- och inspirationsmöten, samt workshops för personer som vill utveckla eller skala en idé, säger Pernilla Lindmark på Skellefteå Science City.

Skellefteå sticker ut

Nyligen lanserades en digital webbinarserie som fokuserade på hur man hittar en idé och vilka steg man kan ta för att bekräfta idéns potential. Detta levererades av LTU Business och Coompanion. Nästa träff, den 5 november, hålls av Go Business och Nyföretagarcentrum och handlar om att våga och ta idén till nästa steg, medan den sista träffen den 3 december arrangeras av inkubatorerna Unboxx och Arctic Business som belyser uppskalningsprocesser.

Numera filmas och sparas alla träffar för den som vill titta vid ett annat tillfälle via Science Citys hemsida.
– Jag tycker att vi hittat ett digitalt format på inspirations- och kunskapsträffarna för att underlätta kundresan så mycket som möjligt. Vi har ett starkt erbjudande här i Skellefteå och samarbetet mellan rådgivarna är något som gör att vi sticker ut, det är ingen konkurrens utan alla jobbar för att rådgivningen ska landa rätt för den som behöver hjälp, Sofia Gullholm på LTU Business.

>> Läs mer här