NyföretagarCentrum Sveriges Nyföretagarbarometer görs för att se antalet nyregistrerade företag i hela Sverige. Nyföretagarbarometern, som baseras på Bolagsverket, visar att nyföretagandet inom hela Sverige ökade i april 2024 med 3,2 procent jämfört med april 2023. I mars 2024 sjönk nyföretagandet kraftigt men nu har ändå en viss återhämtning skett, säger Harry Goldman som är VD NyföretagarCentrum Sverige. 

Harry berättar att enligt Bolagsverkets siffror när det gäller nystartade företag i april 2024 är det Västerbottens län som har högst ökning med 46,75 procent. Därefter är det Jämtlands län med 46,51 procent och Jönköpings län med 31,43 procent. NyföretagarCentrum märker att könsrollsmönstret är starkt vad gäller typen av företag som startas. I branschen vård- och omsorg startar oftast kvinnor företag och inom bygg och IT är det mest män. Vad gäller konsultföretag och E-handel är det mer blandat.

>> Läs mer här