I april minskade nyföretagandet i landet med 17,8 procent. Totalt nyregistrerades 1 062 färre företag i april jämfört med april i fjol. Antalet nya aktiebolag minskade med 16,4 procent. Under hela 2017 har nyregistreringarna hittills minskat med 2,3 procent.

I april registrerades 4 911 nya företag i hela landet jämfört med 5 973 under samma månad i fjol. Samtliga företagsformer minskade i april. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik.

– Nyföretagandet i landet har varit ganska svängigt hittills under 2017. Förra månaden innebar en kraftig ökning med drygt 22 procent, och nu ser vi en rekyl under april, med en tillbakagång på nästan 18 procent, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket. Hittills under året har nyföretagandet minskat med drygt 2 procent.

Nyföretagande per län
Nyföretagandet minskade i 19 av 21 län under april. Största minskningen hade Västerbottens län med minus 47,0 procent och Jämtlands län med minus 31,1 procent. De enda länen som hade ökningar var Norrbottens län med plus 17,2 procent och Örebro län med 0,8 procent.