Antalet nyregistrerade företag minskade i mars månad med 4,7 %. Fortfarande finns dock ett litet plus för de första tre månaderna.

– Osäkerheten om framtiden spelar alltid stor roll för nyföretagandet, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Även om lättnader nu finns mot bakgrund av pandemin dämpar nu Ukrainakrisen mångas vilja start av företag. Ändå är det några län som sticker ut med fortfarande höga siffror varför en blandad bild ändå framträder.

>> Läs mer här