LULEÅ Nyföretagandet minskade med nära 11 procent i Norrbotten i maj, vilket är den bästa utvecklingen i Sverige.
Det visar Nyföretagarbarometern från Nyföretagarcentrum Sverige. Där redovisas hur många nya aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag och enskilda firmor som startat under månaden.

I Norrbotten startade 126 nya företag under maj. En minskning med 10,6 procent jämfört med samma månad i fjol.

Norrbotten har de senaste månaderna haft en bättre utveckling än riket i snitt. Så även i maj. I Sverige minskade nyföretagandet med 24,4 procent i maj. Totalt startade 5.216 nya företag.

– Det är mycket oroväckande att nyföretagandet fortsätter falla så kraftigt. Såväl jobben, jämställdheten, integrationen som skatteintäkterna påverkas av lägre nyföretagande. Åtgärder från regeringen att stärka supportsystemet för nyföretagandet behövs, säger Harry Goldman, vd för Nyföretagarcentrum Sverige.