LULEÅ: Nyföretagandet minskar i Sverige och i Norrbotten.

Det visar statistik från Bolagsverket som Nyföretagarcentrum presenterar.

Sedan årsskiftet har 732 nya företag startats i Norrbotten jämfört med 742 under samma period i fjol, en minskning med 1,3 procent. För riket totalt är det en ökning med 7,2 procent under samma period.

Däremot minskade nyföretagandet i juli med 12,1 procent på riksnivå, vilket innebär att den uppåtgående trenden under det senaste året har brutits.

Statistiken gäller aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor.

>> Läs mer här