I januari ökade nyföretagandet i landet med 8,8 procent.
Totalt nyregistrerades 567 fler företag i januari i år jämfört med samma månad förra året. Registreringarna ökade i 16 av 21 län och antalet nya aktiebolag ökade med tre procent.

I januari registrerades 7 029 nya företag i hela landet jämfört med 6 462 under samma månad i fjol. Samtliga företagsformer utom kommanditbolag ökade i januari och aktiebolagsformen är fortfarande den mest populära. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik.

– Under 2017 minskade nyföretagandet i landet med en procent, och nu inleds 2018 med en ganska markant ökning, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket. Det är positiva siffror, och vi vill idag också passa på att påminna både nya och gamla företagare och föreningar om att de enligt lag ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Undvik framtida problem med banker och finansbolag, gör din anmälan gratis via vår e-tjänst, till och med klockan 18.00 på fredag den 2/2.

Nyföretagandet ökade i 16 av 21 län under januari. Största ökningen hade Kalmar län med plus 50,6 procent och Västerbottens län med plus 34,0 procent. Största minskningen hade Jämtlands län med minus 19,0 procent och Gotlands län med minus 18,9 procent. Statistik för samtliga län och kommuner finns tillgänglig på Bolagsverkets webbplats under eftermiddagen.

Alla nyregistrerade företag, utom enskilda näringsidkare och börsbolag, ska enligt lag inom fyra veckor anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Det är gratis att anmäla via Bolagsverkets e-tjänst, fram till fredag 2 februari kl. 18.00. Efter detta kostar det 250 kr att anmäla. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.

Syftet med registreringen är att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Att inte anmäla verklig huvudman till registret kan innebära att företaget eller föreningen kan få problem i kontakterna med banker, finansbolag eller kreditupplysningsföretag. Mer information finns på bolagsverket.se/huvudman

Handläggningstiden är för närvarande cirka 4 dagar för att registrera ett nytt aktiebolag. För övriga företagsformer samt för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag är väntetiden just nu 7-10 dagar. Aktuella handläggningstider och tips för snabbare handläggning på Bolagsverket finns under länken ”Våra handläggningstider”.

Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. I vår e-tjänst ”Statistik om företag och föreningar” (se länk) finns uppgifter om såväl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Statistiken uppdateras i början av varje månad. Du kan själv söka och välja mellan olika företagsformer, geografiska områden (län och kommun) och tidsperioder. Du kan få resultatet presenterat som tabeller eller diagram.

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet färsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län.

För mer information
Ulf Karnell, kommunikationschef Bolagsverket, 0708-66 22 36, ulf.karnell@bolagsverket.se