Nyföretagandet ökade med 3 procent under januari och den förväntade aktiebolagsboomen uteblev. Under januari registrerades 7.285 nya företag på Bolagsverket jämfört med 7 076 under 2019.

– Vid årsskiftet sänktes aktiekapitalet för nya aktiebolag från 50.000 kr till 25.000 kr, många förväntade sig att det skulle bidra till fler nya aktiebolag. Antalet aktiebolag ökade bara med 2,7 procent under januari, säger Mats Evergren, marknadschef på NyföretagarCentrum.

Antal nyregistrerade företag

Januari
Företagsform 2020 2019 Förändring
Aktiebolag 5 787 5 637 2,7%
Enskild firma 1 292 1 181 9,4%
Handelsbolag 176 212 -17,0%
Kommanditbolag 30 46 -34,8%
7 285 7 076 3,0%

 

För helåret 2019 nyregistrerades 64.464 företag jämfört med 63.620 under 2018 en uppgång med 1,3 procent.

Nyföretagarbarometern, är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, regelbundet presenteras dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges 290 kommuner och län.