Kraftigt uppgång för nyföretagandet under februari månad, 22,1 procent fler företag nyregistrerades på Bolagsverket visar Nyföretagarbarometern. Aktiebolagen ökade med 21,9 procent, även enskild firma gick den här månaden mycket starkt, +23,6 procent. Totalt nyregistrerades 7 853 nya företag jämfört med 6 432 motsvarande period 2020.

Under årets två första månader har 14 221 nyregistretats under 2021, det är en uppgång med 3,7 procent jämfört med 13 717 för samma period för under rekordåret 2020.

– Det är flera faktorer som bidrar till att nyföretagandet lyfter, en är att vaccineringen är igång och många räknar med att det ska komma lättnader i restriktionerna framöver och öppna upp. En annan är att fler har förlorat sina jobb under pandemin och startar företag, kommenterar Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

>> Läs mer här