​Antalet nya företag fortsätter att öka kraftigt visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum. Under oktober registrerades 6 525 nya företag på Bolagsverket jämfört med 5 431 året innan, en uppgång på 20,1 procent. Allt fler väljer aktiebolag och under oktober ökade antalet nya aktiebolag med 26,3 procent jämfört med oktober 2019. För årets första 10 månader har nyföretagandet ökat med 10,3 procent. Totalt har 59 296 nya företag registrerats jämfört med 53 753 året tidigare.

– Vi ser nu en kraftig ökning av nyföretagandet och omstrukturering av näringslivet pga pandemin säger Harry Goldman, VD, NyföretagarCentrum Sverige. – Många som har varit permitterade ser nu start av eget företag som ett sätt att bygga något nytt för framtiden. Många startar också för att det är en nödvändighet, för att i dessa tider få en försörjning, avslutar Harry Goldman.

>> Läs mer här