Företagsakuten finns för att stödja småföretagare som behöver rådgivning och navigering för att klara sig i dessa tider.

Skaraborgs näringsliv står inför stora utmaningar i samband med Coronas framfart. Coronapandemin slog direkt mot många företag och framför allt små och medelstora företag inom handel, restaurang och besöksnäring hamnade i ett direkt akut läge. Samtidigt kom mycket nya stöd och riktlinjer på både nationell och lokal nivå, men många företagare hade svårt att tolka de nya direktiven och få koll på all information som kom på väldigt kort tid. Man såg ett snabbt växande behov av stöd i en rad frågor, så NyföretagarCentrum i Skaraborg fick i uppdrag av Skaraborgs kommunalförbund att starta en företagsakut, dit man som företagare kan vända sig med frågor.

Utvidgad verksamhet

NyföretagarCentrum har fått utvidga sin verksamhet från att ge rådgivning för de som skall starta företag, till att ge rådgivning till företag i hela Skaraborg i alla de frågor som dyker upp kring Corona-krisen. Hos Företagsakuten arbetar i nuläget nio rådgivare med uppdraget att informera, ge stöd och lotsa vidare till rätt aktör, beroende på vad företagare behöver hjälp med. Finansiella frågor visade sig snabbt öka redan från början så två specialister inom just detta område togs in för att kunna möta företagens behov.

>> Läs mer här