För de som startar eget är det viktigt med bra rådgivning och bra support för att företagsdrömmen ska gå i uppfyllelse. NyföretagarCentrum har en viktig roll i det sammanhanget och i Sandviken kommer nu verksamheten att utvecklas ytterligare. Det har i dagarna nämligen blivit klart att NyföretagarCentrum Gästrikland och Sandvikens Kommun skrivit ett samarbetsavtal för att ytterligare stimulera och främja nyföretagande i kommunen.

– Vår kärnverksamhet på NyföretagarCentrum är att erbjuda kostnadsfria rådgivningar som fokuserar på affärsidén och på personen bakom idéerna, säger Ann-Christin Käll, verksamhetschef på NyföretagarCentrum Gästrikland. Vi är glada över att vi åter etablerat verksamheten även i Sandviken.
Efter att under några månaders test med att ha verksamhet på Sandbacka Park stärker nu NyföretagarCentrum Gästrikland sin närvaro långsiktigt. Sandvikenbor som drömmer om att ta steget till eget har möjlighet att träffa rådgivaren Göran Cronwall, som finns på Sandbacka Park.
På Sandviken kommun ser man också fram mot det nya samarbetet.
– Att nya företag startar i Sandviken är viktigt för oss eftersom det gäller kommunens fortsatta tillväxt, säger Elisabeth Hansson, Näringslivschef Sandviken Kommun. Samarbetet med NyföretagarCentrum Gästrikland innebär att de människor som drömmer om att starta eget företag får de bästa förutsättningarna att lyckas.
NyföretagarCentrums rådgivare är eller har varit företagare själva med erfarenhet av vad det innebär att både starta och driva företag. De har också omfattande nätverk på sina hemorter och en lokal förankring i Gästrikland som hjälper dem att guida de färska företagarna till kontakter som de kan ha stor nytta av i sitt kommande affärsliv.
– I och med samarbetet med Sandvikens kommun satsar vi på att inspirera fler till att våga bli företagare, avslutar Ann-Christin Käll. Om du är intresserad av att veta mer om hur man blir företagare ska höra av sig till oss!
NyföretagarCentrum finns i fler än 200 av Sveriges kommuner. Varje lokalt NyföretagarCentrum finansieras i huvudsak av det lokala näringslivet och man samarbetar med både organisationer och myndigheter för att skapa bästa möjliga möjligheter för nyföretagandet. Nätverket, som består av tusentals företagare och experter, är en unik tillgång i arbetet för ökat nyföretagande.

För mer information, kontakta Ann-Christin Käll, telefon 070-620 59 75 eller mail ann-christin.kall@nyforetagarcentrum.se