NyföretagarCentrum Mark är invigt, det första lokala NyföretagarCentrum i regionen #Sjuhärad. Kontoret finns i gamla Hajomskolan.
Rådgivningen är redan igång, med sju avverkade rådgivningar och ett startat företag! Gunnar Martinsson, som håller i rådgivningarna, har fått en flygande start. – Jag har aldrig – under mina dryga tolv år med ansvar för att starta nya NyföretagarCentrum – varit med om lika stark lokal mobilisering vid en invigning, säger Jörgen Bengtson, NyföretagarCentrum Sverige.