Hem

CERTIFIERING OCH DIPLOMERING

Ett NyföretagarCentrum ska vara certifierat med diplomerade rådgivare enligt NyföretagarCentrum Sveriges huvudprinciper.

Vad innebär Certifiering?

Ett NyföretagarCentrum ansöker om att bli certifierat genom att fylla i och underteckna ett certifieringsunderlag som består av Huvudprinciper med förtydliganden, Varumärkespolicy, Riktlinjer för rådgivare, Styrelseprofil och Befattningskrav för rådgivare. Certifieringen, som ställer krav på diplomerade rådgivare, gäller i tre år. Vid byte av ordförande och/eller verksamhetsansvarig ska nytt certifieringsunderlag skickas in.

Leta efter symbolen ”Certifierat NyföretagarCentrum” på ditt lokala NyföretagarCentrums hemsida, eller fråga din lokala rådgivare.

Certifierat_nyforetagarcentrum

Vad innebär Diplomering?

NyföretagarCentrum ansöker om diplomering av nya rådgivare genom att fylla i och underteckna ett diplomeringsunderlag som tar fasta på rådgivarens förmåga att kunna vägleda kunden.

Nya rådgivare ska

·       delta på introduktionsdag på NyföretagarCentrum Sveriges kontor
·       klara ett kunskapstest
·       praktisera på minst två andra NyföretagarCentrum
·       underteckna Riktlinjer för rådgivare vid NyföretagarCentrum

Diplomeringen gäller i tre år. För förnyelse av diplomering krävs att rådgivaren varje år deltagit på antingen den nationella rådgivarkonferensen eller regionkonferensen.

Leta efter symbolen ”Diplomerad Rådgivare” på ditt lokala NyföretagarCentrums hemsida, eller fråga din lokala rådgivare.
diplomerad_radgivare

Sidan uppdaterades 2019-09-05

×

Var god logga in först!

Användarnamn

Lösenord