Google Sverige och NyföretagarCentrum Sverige inleder samarbete för att möjliggöra för fler nyanlända att starta företag i Sverige.  

Google Sverige och NyföretagarCentrum Sverige inleder under hösten 2023 ett samarbete i syfte att erbjuda nyanlända den hjälp och de verktyg som behövs för att starta företag. 

Genom att kombinera NyföretagarCentrums gedigna erfarenhet inom rådgivning och affärsutveckling med Google Digitalakademins onlinebaserade kurser i digitala verktyg hoppas man kunna erbjuda en helhetslösning som gör det möjligt för fler att starta företag i Sverige.

  • Genom det här samarbetet hoppas vi att Googles erfarenhet av att erbjuda entreprenörer kunskap om digitala verktyg ska komplettera NyföretagarCentrums etablerade arbetssätt för att stötta nya entreprenörer i Sverige, säger Anna Wikland, Sverigechef Google.
  • Idag är var tredje som kommer till NyföretagarCentrum utlandsfödd. Genom samarbetet med Google Sverige vill vi underlätta för fler utrikesfödda och ge dem bättre förutsättningar för att lyckas, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

Genom samarbetet kommer 600 utlandsfödda nyföretagare ges stöttning och 200 nya företag startas. Särskilda insatser kommer att göras för de som kommit till Sverige från Ukraina – allt för att ge dem chansen till ett bättre liv.