Genom samarbete med Microsoft kan Nyföretagarcentrum Gästrikland erbjuda alla företagare i landskapet en kostnadsfri möjlighet att ta del av inspiration och kunskap för att stärka företaget och säkra dess överlevnad i samband med pandemins ekonomiska svallvågor. Genom utbildningarna rustas företagaren och företaget för en förflyttning och omställning mot en hållbar framtid.

>> Läs mer här