Vi ska vara medvetna om att flera hundra tusen sannolikt kommer till Sverige. Vi har ju ett historiskt samband med Ukraina. Redan i början av medeltiden, under vikingatiden, hade Sverige kontakter med det som nu är Ukraina. Sveriges första kristna kung Olof Skötkonung, född 980, hade en dotter, Ingegerd, som blev gift med Jaroslav Vladimirovitj, storfurste av Kiev. Jag har faktiskt sett hennes grav i som finns kvar i domkyrkan i Kiev.
Dessutom undervisar man i svenska på universitetet i Kiev, och jag har varit där när jag var generaldirektör i Svenska institutet. Jag var också med på statsbesöket 2008, lett av Kungen för att träffa Ukrainas president Viktor Jusjtjenko. Då träffade jag åtskilliga svenskar som arbetade i Ukraina. Där finns också en svensktalande liten ort, vilken kom till efter en rysk tvångsförflyttning av invånarna från en svenskspråkig ö i Baltikum.
Sverige måste räkna med att väldigt många flyktingar från Ukraina kommer hit. Redan innan kriget jobbar cirka 5 000 ukrainare i Sverige och de har nära släktingar som kan komma hit. Flera svenska städer förbereder sig redan nu, vilket är nödvändigt. Det är dock oklart vad Arbetsförmedlingen gör. Dessutom brukar inte Arbetsförmedlingen klara av sysselsättningen för flyktingar.
Det tycks också – märkligt nog – som om Sverige brukar bortse från nyföretagande som ett sätt för invandrare att dels försörja sig, dels bli integrerade.
Den ideella organisationen NyföretagarCentrum som finns i 230 av landets kommuner spelar en huvudroll i att stötta alla som vill starta egna företag. Under de senaste sex åren har över 40 000 personer startat företag genom NyföretagarCentrum. 14 000 var utlandsfödda och 3000 av dessa var nyanlända som kom till Sverige 2015 eller därefter. Bara för åren 2019 och 2020 genererade 1 000 av dessa företag direkta och indirekta samhällsintäkter på cirka 900 miljoner kronor.
Sverige kommer säkert att ta emot massor av ukrainska flyktingar. Det är helt nödvändigt att regeringen ser till att NyföretagarCentrum får ett ordentligt statligt bidrag som gör att de kan spela en ännu viktigare roll än de gör i dag.
Olle Wästberg
>> Läs mer här