FÖRETAGSKLIMAT Det finns en bred vilja och ett engagemang i Olofström för att förbättra företagsklimatet. För att nå resultat krävs nu mer samarbete och ökad dialog mellan kommun och näringsliv, men även mer information om allt vad kommunen gör. ”Det händer mycket mer i kommunen än vad som kommer fram”, säger Frank Arnesson, vd Säljfast AB.

– För oss i kommunen handlar ett bra näringslivsklimat om att skapa möjligheter och ge bra service till företagen. Men också att vara en bra avtalspart och se till att ha en lättillgänglig och snabb myndighetsutövning, säger Irene Robertsson, kommunchef i Olofströms kommun.

– Företagsklimatet i Olofström har enligt företagens bedömning blivit bättre under senare tid men det finns alltid en förbättringspotential, säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge när hon vid ett dialogmöte redovisar den senaste mätningen av företagsklimatet.

En förutsättning för att vidta rätt förbättringsåtgärder är dialog och information, vilket är huvudsyftet med dialogmötet. Genom att gemensamt diskutera och komma fram till vad som bör göras på kort och lång sikt, så tas steg mot ett bättre företagsklimat, menar Carina Centrén.

De fem områden som borde prioriteras för ett bättre företagsklimat och som företagen i Olofström lyfte fram i Svenskt Näringslivs undersökning från 2017 var: fler bostäder, lägre skatter och avgifter, bättre dialog mellan kommun och företag, förbättrad infrastruktur samt ökad samverkan mellan skola och näringsliv.

Sara Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande i Olofström.
Vad anser då kommunen som viktigt att prioritera? Sara Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande, menar att man med detta dialogmöte vill sätta näringslivsklimatet i fokus och för att kommunen ska få ett bättre företagsklimat så kan man koka ner det till två områden: infrastruktur och utbildning. Företagen har problem med sin kompetensförsörjning och för det krävs en bättre infrastruktur. Idag pendlar ca 3 000 personer in till kommunen varje dag. Men det krävs även fler bostäder så att fler ska kunna bo och verka i Olofström. Så inom dessa två områden verkar det finnas en samsyn mellan kommunen och företagen.

Kjell Persson, näringslivchef i Olofström, berättar om arbetet som är på gång i näringslivsbolaget (se bilaga nedan), bl.a. om de satsningar som görs för att få fler att starta företag genom Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet, men även om den handelsutredning som är på gång för att se vilka strategier och satsningar som krävs framöver för att öka handeln i Olofström.

– Vi behöver ställa oss frågan vad det är som gör att man åker till en kommun om man inte åker dit för att handla eller arbeta där, säger Jaana Bengtsson, Gårdens Värme & Fritid.

Vad är det som behöver erbjudas i Olofström? Sannolikheten är stor att de besökare som då kommer hit även handlar och fikar här.

Frank Arnesson, vd Säljfast AB.
– Ett lekland skulle kanske vara en sådan attraktivitet, säger Frank Arnesson, Säljfast AB.

Under mötet fick de fyrtiotalet deltagare även medverka i en workshop för att komma med idéer och inspel till vad som bör prioriteras under 2018 och framåt för att förbättra företagsklimatet i Olofström