Trots att många enskilda firmor drabbats hårt av pandemins restriktioner, utesluts de nästan helt i regeringens krisstöd till näringslivet. Harry Goldman, vd på organisationen Nyföretagarcentrum, säger att kvinnliga företagare och företagare med utländsk bakgrund drabbas extra hårt, och han förutspår en konkursvåg om stödvillkoren inte ändras. ”Det är en blind fläck att man tappat bort de allra minsta”, säger han.

Lyssna här