Pajala samverkar och satsar för fler nyföretagare!

Från och med oktober 2018 finns NyföretagarCentrum Nord på plats i Pajala för att ge rådgivning till de som planerar eller nyss har startat företag i Pajala kommun. NyföretagarCentrum Nord är en ideell förening som har funnit i snart fyra år i Norrbotten. Rådgivningen erbjuds i Luleå, Haparanda, Övertorneå och nu även Pajala.

Det är viktigt att det finns ett bra stöd för blivande och nya företagare i Pajala kommun, så att vi kan fortsätta utvecklas. Vi tror att detta kommer bli ett lyckat samarbete som även kommer leda till ett ökat samarbete mellan grannkommunerna, säger Erik Mella, Näringslivsstrateg Pajala kommun.
Pajala kommun har sett att omstarten av gruvproduktionen leder till behov av nya företag, unga har behov av att kunna skapa sin egen framtid och flertalet befintliga företag i Pajala står inför generationsskiften. För att möta efterfrågan av rådgivning inför företagsstart och förvärv har kommunen uppdragit till NyföretagarCentrum Nord att erbjuda kostnadsfri rådgivning till alla som står inför en företagsstart.

Redan innan vi hunnit gått ut med detta samarbete har vi fått förfrågningar om rådgivning i Pajala och faktiskt redan hunnit träffa en av de blivande företagarna. Så vi känner definitivt att det finns ett positivt tryck från Pajala, säger Camilla Sehlin, Verksamhetsledare NyföretagarCentrum Nord.
Förutom själva rådgivningen kommer NyföretagarCentrum att erbjuda introduktionsträffar samt mötesplatser som kan bidra till nya nätverk. För mer information om NyföretagarCentrum Nord samt bokning av rådgivning hänvisas till organisationens webbsida www.nyforetagarcentrum.se/nord.