Småföretagens genväg till ökad omsättning och bättre resultat i tuffa tider stavas offentliga affärer. Mitt i alla ekonomiska utmaningar ökar intresset för att hitta fram till de offentliga affärerna. Landets alla nyföretagare ges nu möjligheten att få hjälp med att hitta – fatta och vinna de offentliga affärerna som gör skillnad.

 

Cirklarna sluts när NyföretagarCentrum och PublicInsight nu inleder ett samarbete för att öppna den offentliga marknaden för landets alla nyföretagare. PublicInsights grundare Fredrik Tamm började själv sitt entreprenörskap för snart 30 år sedan med coachning från NyföretagarCentrum. Sedan dess har han via sina bolag hjälpt NyföretagarCentrum att vinna Offentliga kontrakt under åren.

– Jag känner extra stor glädje att kliva in som partner till Nyföretagarcentrum eftersom det var här min egen entreprenörsresa började en gång i tiden. Att få möjlighet att ge tillbaka av de insikter, erfarenheter samt tips och tricks jag lärt mig under åren för att vinna offentliga affärer till mina nyföretagarkollegor känns helt rätt, säger Fredrik Tamm.

Samarbetet innebär att landets NyföretagarCentrum får tillgång till PublicInsights kunskap om hur den offentliga marknadens affärer fungerar. PublicInsight kommer också att erbjuda både nya och gamla nyföretagare hjälp att hitta affärerna med en unik AI-baserad matchningstjänst. När de hittat affären, får de hjälp att fatta hur de ska göra för att slutligen, med stöd av experterna, kunna vinna affären.

– Många nyföretagare har inte möjlighet eller kunskap att följa offentliga upphandlingar. NyföretagarCentrum Sveriges partnerskap med PublicInsight ger här nyföretagare ökade möjligheter att kunna ta del av upphandllingarna och då också ökade möjligheter till uppdrag, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

>> Läs mer här