NyföretagarCentrum-rådgivaren Albert Abed Haskour från Aleppo, Syrien, berättar om sin resa till att bli rådgivare för NyföretagarCentrum, både på svenska och arabiska.