HALLÅ DÄR Erik Åqvist, VD på Nyföretagarcentrum i Linköping. Ni har som vision att bidra till en ny företagsstart, varje dag, året runt. Vad gör Nyföretagarcentrum?

Erik Åqvist, VD på Nyföretagarcentrum i Linköping
– Vi erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning till den som vill starta företag. Oavsett nuläge är alla välkomna. Ingen fråga är för stor eller liten. Det kan vara allt från att bolla kring en potentiell affärsidé till frågor om kapitalisering eller företagsform. Vi är med i hela processen om klienten så önskar. Utöver rådgivningen erbjuder vi även mentorskap, seminarier, expertrådgivning via våra partners och andra aktiviteter. Vi är starkt förankrade i näringslivet, och något av spindeln i nätet som ger våra klienter både vägledning och kontakter. Vi anpassar rådgivningen till den som kliver innanför dörren.

– Sen vi startade har det varit en konstant kurva upp. Vi har mer än fördubblat våra klienter under den senaste tio-årsperioden och hade 510 rådgivningar förra året. Det om något, är ett tecken på att företagande ligger i tiden. NFC nationellt har haft en omfattande utveckling, som mycket beror på ett förändrat synsätt på företagande och entreprenörskap.

Hur går det för företagen som kommer till er?

– Det går väldigt bra. 86 % av de företag som har startat och varit i kontakt med oss är fortsatt verksamma efter tre år, jämfört med kontrollgruppen, där motsvarande siffra är 60 %. Om vi adderar mentorskapet är det efter tre år en överlevnadsgrad på över 90 %, skillnaden visar att det vi gör, ger positiv effekt.

Ni fick nu i dagarna extra anslag från kommunen, för att stärka förutsättningarna för nya företag. Vad betyder det för er?

– Framförallt betyder en ökad grundfinansiering som denna, att vi kan spänna bågen och öka kvalité, närvaro och tillgänglighet över tid. Det är också en tydlig markering från kommunen, att det vi håller på med är viktigt. Vår stora utmaning nu är att få med andra samarbetspartners i samma omfattning, eftersom vi bör finansieras till 51 % av lokalt näringsliv.

Hur ser ni på framtiden?

– Jag tror inte att grunden för NFC konceptet kommer att förändras så mycket de närmaste 5–10 åren. Vi är väl rustade för att möta våra klienters utmaningar. Det pratas mycket om digitaliseringen, gällande hur vi informerar via digitala kanaler kommer vi sannolikt se en förändring, men det är fortsatt mötet mellan människor som är nyckeln till våra resultat. Oavsett kommunikation kommer tillströmningen av klienter öka och då måste vi ha mer resurser för att göra vårt jobb med kvalitet.

– Vi har fram tills nu lagt 90 % av vår tillgängliga tid på våra klienter, det är ju hela affärsidén. Det vi har varit dåliga på är att möta näringslivet, för att berätta vad vi gör, att vi är en aktör i skärningspunkten mellan det offentliga och näringslivet. Få företag att förstå på vilket sätt vi gör skillnad och se varför deras medverkan är så viktig. Utan näringslivets bidrag blir det svårt att möta det ökade intresset för entreprenörskap och företagande. Vi, som oberoende stiftelse, kan inte enkom förlita oss på det offentligas goda vilja. Här måste vi omprioritera, i alla fall tillfälligt. Det är en balansgång, det får aldrig gå ut över de som söker rådgivning hos oss. Jag är hoppfull, vi brukar hitta lösningar, vi är ju själva entreprenörssjälar.