Nyföretagandet minskar i Sverige, visar en rapport från fintechbolaget Froda. Samtidigt finns en stark entreprenörsvilja bland svenskarna.

Enligt rapporten driv är 6 procent av befolkningen är idag företagare. Ändå drömmer varannan svensk om att starta företag. Bland yngre drömmer hela två tredjedelar om att bli företagare.

– I rapporten ser vi att det finns ett stort glapp kopplat till vilja och göra, vilket visar att Sverige missar stor potential och behöver göra mer för att främja företagande, säger Olle Lundin, vd på Froda.

De främsta drivkrafterna är kopplade till självbestämmande. Två tredjedelar vill jobba med det de själva vill, hälften vill planera sin egen tid och fyra av tio vill vara sin egen chef.

>> Läs mer här