Över 40 000 nya företag första halvåret

Under årets första sex månader nyregistrerades 3 379 fler nya företag, en ökning med 9,2 procent visar Nyföretagarbarometern. Totalt har 40 108 nya företag registrerats jämfört med 36 729 under samma period 2020.

– Nyföretagandet fortsätter öka mot bakgrund av pandemin, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.
– Vi ser att nyföretagandet har ökat särskilt hos unga och utlandsfödda. Det är dessa som drabbats hårdast då arbetslösheten stigit. Just nu ligger vi på exeptionellt höga nivåer med fler starter av nya företag – något som är särskilt viktgt för grupperna unga och utlandsfödda, avslutar Harry Goldman

Under juni fortsätter nyföretagandet upp

Under juni ökade nyföretagandet med 10,8 procent. 5 600 företag startades jämfört 5 055 under juni 2020. Det är framförallt aktiebolagen som går starkt med en ökning på 19 procent.

Över 40 000 nya företag första halvåret

Under årets första sex månader nyregistrerades 3 379 fler nya företag, en ökning med 9,2 procent visar Nyföretagarbarometern. Totalt har 40 108 nya företag registrerats jämfört med 36 729 under samma period 2020.

– Nyföretagandet fortsätter öka mot bakgrund av pandemin, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.
– Vi ser att nyföretagandet har ökat särskilt hos unga och utlandsfödda. Det är dessa som drabbats hårdast då arbetslösheten stigit. Just nu ligger vi på exeptionellt höga nivåer med fler starter av nya företag – något som är särskilt viktgt för grupperna unga och utlandsfödda, avslutar Harry Goldman

Under juni fortsätter nyföretagandet upp

Under juni ökade nyföretagandet med 10,8 procent. 5 600 företag startades jämfört 5 055 under juni 2020. Det är framförallt aktiebolagen som går starkt med en ökning på 19 procent.

>> Läs mer här