Den moderate riksdagsmannen Anders Wykman besökte under torsdagen Hammare & Spik i Gråbo – en bostadsrättsförening för småföretagare. I sällskap hade han moderaternas Alexander Abenius, Jeanette Andersson och Lars-GöranLarsson. Syftet med besöket var dels att diskutera småföretagarnas villkor men även att se ett företagshotell med moderna energilösningar. Ronny och Mona Johansson, Nyföretagarcentrum informerade om nyföretagandet i kommunen.