Nyföretagarcentrum har fått i uppdrag att utöka sitt rådgivningsstöd till småföretagare i kommun. Coronaviruset smittspridning i samhället ger stora konsekvenser på vårt land men också på Haninge kommun. Ett område som påverkas kraftigt av smittspridningens följdeffekter är det lokala näringslivet och i förlängningen vår arbetsmarknad. Så här jobbar vi för att stötta våra företagare i Haninge.

>> Läs mer här