Genom samarbete kommer man längre – det är Anne-Louise Kroon helt övertygad om. Och ett tydligt bevis på detta är resultatet i Svenskt Näringslivs Företagsklimatranking, där Söderköpings kommun ­klättrade 92 steg upp jämfört med förra året. Mötesplatsen på CoOperate Coffice har en stor del i denna utveckling.

Som företagare i Söderköping såg Anne-Louise, tillsammans med kollegorna i Stadskärneföreningen, hur många verksamheter lades ner under ett par tuffa år i mitten på 2010-talet. Inte så mycket på grund av att det saknades kundunderlag, utan för att det helt enkelt inte fanns unga företagare som var villiga att ta över. Man låg dessutom långt efter med digitalisering och marknadsföring och oron för hur Söderköping skulle komma att utvecklas var stor.
– Vi gjorde en enkät bland företagarna och det framkom med tydlighet att man saknade närhet till kommunala och regionala näringslivsfunktioner, berättar Anne-Louise. Visst fanns det möjlighet att få del av råd och stöd från Nyföretagarcentrum eller Almi och så vidare, men då fick man helt enkelt ta sig till Norrköping eller Linköping, och det är inte helt enkelt för en liten företagare som kanske har öppettider att förhålla sig till.

Dessutom, fortsätter hon, efterfrågade man en mötesplats. Ett forum för nätverkande och samtal med såväl kommun och myndigheter som med andra företagare. Och då väcktes idén om Coffice.
– Kommunen var väldigt intresserade, men var inte beredda att starta upp något själva. Jag hade precis sålt mina tidigare verksamheter inom friskvård och hälsokost, och i samarbete med Stadskärneföreningen och kommunen, och med den gemensamma intentionen att vända trenden tillsammans, startade jag CoOperate Coffice 2018.

Centralt beläget vid Hagatorget, i en gammal banklokal, iordningställdes åtta kontorsrum med plats för tio personer samt flera konferensrum, fullt möblerade och utrustade med all den teknik man behöver. Receptionen är bemannad måndag till torsdag och en stor fin lounge inbjuder till möten, event eller till att sitta och jobba i om man inte har behov av ett eget rum.
– Redan från början var det viktigt att erbjuda modern digital teknik. Hemsidor och e-handel var för många något helt främmande, och ett första uppdrag var att uppmana till – och utbilda i – digitalisering av både företag och rutiner. Ett jobb som vi hade stor nytta av, inte minst när pandemin sedan slog till.

Hon fortsätter berätta om vikten av samarbete och nätverkande. Och om hur många som faktiskt vågat ta steget att starta företag just för att de första kontakterna tagits i en avslappnad och välkomnande miljö på neutral mark.
– Att komma till kommunkontoret eller bankens lokaler med sin idé är för många ett stort och ibland skrämmande steg att ta. Här kan man mötas på ett annat sätt. I ett enskilt bokat möte eller på informations- eller utbildningsträffar. Som företagare eller samarbetspartner har man alltid något att dela med sig av, eller få ta del av, och sedan januari 2018 har tre affärsnätverk startats upp här: Bygg- och anläggningsnätverket, Fastighetsägarnätverket och Win-Biz, ett nätverk för företagsamma kvinnor. Och jag tror och hoppas på att det kommer bli fler.

Idag är ungefär 45 företag engagerade i Coffice. Antingen som medlem med tillgång till ett eget kontor eller med möjlighet att sitta i loungen och jobba, eller som supporterföretag där man väljer att vara med och stötta även om man kanske inte har behov av en arbetsplats. I båda fallen har man full tillgång till alla event som anordnas, nätverksträffar, föreläsningar, trendspaningar, frukostmötena Wake-Up Tuesdays och förstås möjligheten att själv anordna event i lokalerna.
– Det ingår att man åtminstone en gång om året anordnar ett möte, en föreläsning eller annan sammankonst där man delar med sig av sin kunskap, berättar Anne-Louise. För det är det allting handlar om; att man är starkare tillsammans. Vi har, tack och lov, lärt oss en hel del sedan jag startade mina första företag. Då höll man sina erfarenheter för sig själv. Idag vet vi bättre. Jag har under de här första fyra åren fått följa företag som startat här, vuxit, flyttat vidare till andra lokaler och gett plats för nya företagare. Och i förlängningen också bidragit till Söderköpings tillväxt och välfärd. Det är fantastiskt att se hur mycket mer än två som ett plus ett kan bli!

I framtiden hoppas Anne-Louise förstås på att CoOperate Coffice kan bli större. Behovet finns och Söderköping är en stad som spritter av förväntan på att växa och utvecklas i och med den nya vägen som nu är planerad att börja byggas 2023.
– Framgång genom samverkan och ett kontinuerligt arbete mot mer kunskap för att kunna växa som människor, medarbetare och som företagare. Det tror vi på. Och att samverkan kan bidra till en hållbar tillväxt. Vi har lyckats vända en negativ trend och nu ska vi fortsätta framåt. Söderköping har framtiden för sig!

>> Läs mer här