Det startas färre nya företag i Alvesta kommun och i hela landet. 2017 startades de 70 nya företag i Alvesta, en minskning med 7,9 procent jämfört med året innan. I hela landet minskade antalet nya företag med 2,4 procent.

NyföretagarCentrum i samarbete med Alvesta Kommun kommer att jobba för att bli mer synliga och tillgängliga i kommunen för att bidra till ett ökat nyföretagande. Bland annat genom en ökad närvaro lokalt och att erbjuda fler tider för rådgivning. Nu går det också att boka digital rådgivning vilket ökar tillgängligheten och också möjliggör rådgivning på kvällstid.

Markus Yngvesson är ny rådgivare på NyföretagarCentrum och är den som i första hand kommer att ge rådgivningar till den som vill starta företag i Alvesta. Markus har drivit eget i olika former sedan 2009 och även hunnit med en period som finansieringsrådgivare på Almi och affärsutvecklare på Krinova Incubator & Science Park.

– Det är viktigt att vi har en bra och kontinuerlig kanal för nya företagare i Alvesta, vilket innebär fortsatt hög kvalité på kostnadsfri och konfidentiell rådgivning. Vi vill att den som vill starta eget i Alvesta ska veta vart de kan få gratis råd, tips och kontakter.

Vi vill ha ett närmare samarbete med både näringslivet och kommunen. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och ju fler livskraftiga företag vi får igång i Alvesta desto bättre. Jag vill hälsa gamla som nya kunder välkomna, säger Markus Yngvesson, rådgivare på NyföretagarCentrum.

– Nu stärker vi vårt samarbete ytterligare med NyföretagarCentrum, det är ett viktigt stöd för nya entreprenörer. Vi har en stark företagarkultur i kommunen och ett bra företagsklimat. Just nu råder det högtryck i näringslivet vilket säkert påverkar att färre företag startas men alla kan behöva en knuff för att komma igång. Framförallt är det viktigt att den som vill starta eget kommer igång snabbt och gör rätt från början och där fyller NyföretagarCentrum en viktig funktion, säger Ola Agermark, Näringslivsansvarig för Alvesta kommun.

-Vi kommer också från kommunens håll skicka ut ett informationsbrev till alla som nyregistrerar företag i kommunen för underlätta för dem när det gäller vart de kan vända sig och var de kan hitta nyttig information kring sådant som rör näringslivet och företagande.

Om NyföretagrCentrum
NyföretagarCentrum Växjö, Alvesta och Uppvidinge finansieras genom ett stort engagemang både av kommunerna och det privata näringslivet i Kronoberg. Affärsidén är att tillhandahålla kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till alla som ska starta eget företag. Detta för att företagen ska vara bättre rustade inför sin start och på så vis ha större chans att överleva.

Kontaktinformation:
Markus Yngvesson, rådgivare NyföretagrCentrum 0723 – 33 71 71