Syftet med satsningen är att bidra till ett växande nyföretagande och samtidigt öka överlevnadsgraden hos de företag som startas i Tingsryds kommun.

Förutom Tingsryds kommun är Växjö, Alvesta, Lessebo och Uppvidinge kommuner anslutna till NyföretagarCentrum.

NyföretagarCentrum fungerar som en lots och ger dig som funderar på att starta företag, eller som redan har gjort det, gratis rådgivning. Stödet kan handla om allt från affärsidé till budget eller marknadsföring.

– Vi har ett starkt näringsliv och varje år startas omkring 100 nya företag här. Det känns viktigt för oss att kunna erbjuda våra nya företagare kostnadsfritt stöd, så att de får bästa möjliga förutsättningar att lyckas, säger näringslivsutvecklare Rose-Marie Svensson.

Förra året fick 168 företag hjälp att starta i Kronobergs län. På tre års sikt skapar de företagen nästan 430 nya jobb. Varje år bidrar företagen med över 8 miljoner kronor i samhällsintäkter. Med en bredare samverkan mellan alla aktörer som kommer i kontakt med nyföretagare finns goda utsikter att öka både nyföretagandet och de nystartade företagens chans till överlevnad.

>> Läs mer här