Piratkopiering kan drabba alla företag som producerar och säljer varor. Ju mer framgångsrik du är som företagare, desto större är risken att någon kopierar dina produkter.

För dig som företagare är det viktigt att veta vad du kan göra för att bekämpa piratkopiering tillsammans med Tullverket, Polisen och andra myndigheter. Hur du gör det och samtidigt hjälper ditt eget företag kan PRV hjälpa dig med.