Småföretagarhjälpen startades i april som ett extra uppdrag på NyföretagarCentrum Botkyrka-Huddinge, med målet att stötta småföretagare som drabbats av svårigheter på grund av pandemin. – Vi har haft kontakt med över 100 företag, säger Anna Rogers på Småföretagarhjälpen.

Hur har det senaste året sett ut för Huddinges småföretagare?

– Precis som i övriga delar av landet har småföretagarna i Huddinge blivit drabbade av pandemin, men den har slagit väldigt olika beroende på bransch. En del har kunnat dra nytta av att fler har arbetat hemifrån och stöttat sina lokala företagare, som till exempel affärer och restauranger.

Ser ni någon trend kring nya branscher?

– De branscher som har kunnat dra nytta av att fler i området arbetat
hemma alternativt kunnat ställa om till exempelvis hemkörning av varor eller på annat sätt kunna erbjuda nya tjänster/varor, har kunnat möta krisen bättre – men osäkerheten både bland konsumenter och samhället i stort är hög och gör det svårt att planera och budgetera framåt.

Hur har Småföretagarhjälpen tagits emot?

– Småföretagarhjälpen har för många upplevts som ett bra stöd för att kunna få en överblick om vilka statliga och kommunala stöd som finns att söka och framför allt att kunna tala med en neutral part om vilka möjligheter och nya vägar man kan ta som företagare för att kunna överleva den här krisen. För väldigt många är det en lättnad att bara få kunna prata om sin oro.

Hur många företag har ni hjälpt, och vilka branscher sticker ut?

– Vi har haft kontakt med nånstans mellan 120-150 företag, inom väldigt många
olika branscher: taxi, affärsinnehavare, restaurang/kaféer, skönhet/hälsovård, bygg, konsult.

Vad behöver småföretagarna hjälp med? Vilka frågor är vanligast?

– Framför allt ekonomiska stöd, väldigt tufft med likviditeten för många och vissa stöd är väldigt svåra att ta del av på grund av regelverket alternativt att det tar väldigt lång tid att få besked. Det är svårast för enskilda firmor eftersom stöden kommit så sent.

Med 2020 i backspegeln, har ni några speciella satsningar inför 2021?

– NyföretagarCentrum Botkyrka-Huddinge är en ideell förening som drivs av medel från kommunerna och det privata näringslivet, för att hjälpa till med rådgivning inför företagsstart och har ett stort lokalt nätverk inom både företag, kommuner och organisationer. Småföretagarhjälpen är en satsning från kommunerna här, som varit väldigt snabba på att hörsamma behovet, så förhoppningsvis kan vi få medel att kunna fortsätta över vintern då vi ser att behovet kvarstår. Sen hoppas vi att läget ska ljusna för såväl smittoläget i samhället i stort som för företagarna.

>> Läs mer här