Söderköping Nyanlända med företagserfarenhet ska via ett snabbspår coachas till att starta upp verksamheter i Söderköping så fort som möjligt.

I november blir det premiär för Itzinya, ett snabbspår för nyanlända som vill komma igång med ett företag här i Sverige.

– Vi har en handfull deltagare från Söderköping som under fyra månader kommer att utbildas, coachas och få många råd. Därefter ska de vara klara med att starta upp ett eget företag, säger Ingela Gullstrand, verksamhetsansvarig för NyföretagarCentrum Söderköping.

Varför gör ni den här satsningen?

– Statliga myndigheter vill ju att vi ska satsa på snabbspår. Det är viktigt att snappa upp de nyanlända som har företagarbakgrund.

– 25 procent av de nyanlända och asylsökande som kom 2015 har haft egna företag i sina hemländer.  Vi vill få tag i dom som har driv och känner att de snabbt vill ha företag även i Sverige.

Främst handlar det om människor som kommit från Syrien.

– På frågan om de drivit företag kanske de svarar nej, men om vi frågar om de drivit business, så blir det ja. Att ensam driva en verksamhet kan se annorlunda ut där än här i Sverige, säger Gullstrand.

All utbildning sker i Norrköping och totalt finns det 20 platser i första omgången..

– Men tanken är ju att det ska rulla på med nya deltagare längre fram. Vi vill gärna ha in fler kandidater.

Hur har det här snabbspåret fungerat i andra kommuner?

– När det gäller Itzinya så har det inte funnits i Sverige så länge. Men tittar man på Katrineholm så har kommunen lyckats bra med att få nyanlända att starta företag genom andra former av snabbspår.

Enligt Gullstrand är det många praktiska frågor som tas upp under utbildningen.

– Skatt, moms och annan administration ser ju helt annorlunda ut här i Sverige än i andra länder. Det är viktigt att de får den här informationen.