• Svenskt näringsliv och Nyföretagarcentrum i Sörmland får signaler från företagare i länet som får vänta alldeles för länge på stödpengar de ansökt om, och beviljats från Tillväxtverket, för korttidspermitteringar.
  • Myndigheten har kritiserats för långa handläggningstider från flera håll.
  • Under våren har myndigheten anställd 300 handläggare för att snabba på ärendehanteringen.

>> Läs mer här