• Trots att coronastöden hjälpt många företag i Norrbotten under pandemin finns det enligt Hans Mörtberg på Nyföretagarcentrum Nord i Pajala två olika grupper av företag – vinnarna och förlorarna.
  • Företag inom tillverkning och industri och som funnits länge har kunnat ta del av Tillväxtverkets stöd för korttidspermittering utan problem och utbetalningarna har gått snabbt. Däremot har företag inom turism- och  besöksnäringen, som har ojämna inkomster eller nystartade och mindre företag haft det svårast under pandemin säger han.
  • Laura Brandell Tham på Tillväxtverket säger att myndigheten är medveten om problemet med företag som har blandad verksamhet bland atnnat inom turism och besöksnäringen och tittar på förbättringar i framtiden.

>> Lyssna här