En ny rapport visar att andelen kvinnor är stor bland utrikesfödda egenföretagare, skriver Di.

För utrikesfödda och nyanlända som har det svårt att få jobb kan egenföretagande vara en väg in på arbetsmarknaden. Enligt en ny rapport från IUC Sverige drog nyanlända och utrikesfödda nyföretagare in cirka 900 miljoner skattekronor under 2019 och 2020. Av detta stod kvinnliga företagare för 400 miljoner.

Bland annat beror dessa siffror på att kvinnorna som söker sig till rådgivning för att starta bolag är drivna personer, menar Harry Goldman, vd för Nyföretagarcentrum.

– Det här är personer som inte vill sitta och vänta utan jobba och använda tidigare utbildning och kunskaper. De är målinriktade personer som kommer till oss för att få det bättre, säger Harry Goldman, till Di.

Överlevnadsgraden för företagen är också god, nu ligger den på 92,5 procent per år.

>> Läs mer här