Det nya året börjar med flera olika aktiviteter i Skellefteå som ska stimulera till nyföretagande. Den 11 januari och den 24 januari arrangeras ”start-up-evenings” på The Great Northern.

 

– Dessa event är en del i Skellefteå kommuns satsning på nyföretagande. Det är ett pilotprojekt som genomförs för att inspirera och ge skellefteborna en klapp på axeln, ökad självförtroende och mod till att starta eget, säger Pär Dunder, vd för kunskapsföretaget Affärsliv w3 som håller i trådarna för eventen.

Under kvällen, som kommer att ha en öppethuskaraktär, informeras deltagarna om hur man startar ett företag och vilka former av stöd man kan få. Dessutom får de hjälp med att förtydliga sin affärsidé och kan också dokumentera den.

De som inte är födda i Sverige får också mer kunskap om vad som gäller just för dem. Under eventen kommer det att finnas tolkhjälp på arabiska.

– Deltagarna får också lyssna till Soheila Masoumis erfarenheter och resa genom det svenska systemet. Hon  flyttade från Iran till Sverige 2012 och driver idag två företag, ett i Skellefteå och ett i Stockholm. De här kvällarna vänder sig till alla men vi har ett speciellt fokus på utrikesfödda, unga och kvinnor, berättar Pär Dunder.

Efter träffarna kommer deltagarna att erbjudas stöd i form av affärsrådgivning och slussas till andra intressenter som kan hjälpa dem vidare i processen med att starta ett företag.

– I Uppsala har det tidigare genomförts en liknande satsning. Erfarenheten därifrån är att det är mycket viktigt att engagera de intressenter som ska ta vid efter eventen, vilket vi nu lägger stor vikt vid.

Start-up-evenings i Skellefteå är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och Affärsliv w3.

– I mars kommer vi att presentera en utvärdering med förslag om hur vi ska gå vidare med den här typen av events och då fattas också beslut om det blir en fortsättning. Förhoppningsvis gör vi en liknande satsning senare under våren och det kan också bli aktuellt att genomföra events i Älvsbyn, avslutar Pär Dunder.

En annan nyhet på nyföretagarfronten är att NyföretagarCentrum Skellefteå från och med den 15 januari kommer att hålla informationsträffar på The Great Northern för utrikesfödda om att starta företag. Dessa träffar genomförs sedan varannan måndag. Då finns rådgivaren Lahcene Chelling som talar franska, engelska och arabiska på plats.