Hem

Nyföretagarbarometern

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län

 

Nyföretagandet rusar i september

 

Fortsatt högt nyföretagande, men nedgång i augusti

Under augusti nyregistrerades något färre färre företag på Bolagsverket, -2,8 procent jämfört med augusti förra året visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige.

– Det är fortfarande mycket höga nivåer på nyföretagandet, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Många inrikes- och utrikesfödda har startat företag av nödvändighet mot bakrund av en högre arbetslöshet. Det vi samtidigt ser är att många utlandsfödda/nyanlända också startat sina företag med goda resultat.

Totalt nyregistrerades 4 550 företag under augusti jämfört med 4 682 under augusti 2020, aktiebolag fortsätter att gå starkt och har under månaden ökat med 4,3 procent.

Totalt nyregistrerades 47 945 företag under årets åtta första månader jämfört med 45 149 under samma period 2020. En ökning med 6,2 procent jämfört med föregående rekordår.

Nyföretagarbarometern, är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, regelbundet presenteras dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antal nyregistrerade företag i alla Sveriges 290 kommuner och län.

Trenden bruten, nyföretagandet faller i juli

Nu sjunker åter nyföretagandet efter det senaste årets uppgång. Under juli månad nyregistrerades 12,1 procent färre företag på Bolagsverket än i juli förra året visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige.

Totalt nyregistrerades 43 395 företag under årets sju första månader jämfört med 40 467 under samma period 2020. Det är nu endast 7,2 procent fler nya företag än föregående år. Pandemin har haft stor inverkan på nyföretagandet. med en ordentlig ökning det senaste året, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Mot bakgrund av alla varsel och permitteringar sökte många nya möjligheter till försörjning. Att nyföretagandet i juli månad detta år är lägre än motsvande siffror för månaden både 2018 och 2019 är oroväckande.  Bland kommunerna har Stockholm tappat fart det senaste halvåret. Stockholm har en stor påverkan som motor för det totala nyföretagandet i landet. Mer måste göras för nyföretagandet generellt i landet liksom i Stockholm för att ge de nya företagen bättre förutsättningar, säger Harry Goldman.

 

Nyföretagandet, +7,2 under  januari-juli

Här är länen där nyföretagandet ökar mest

Läs hela pressmeddelandet

Rekordsiffror för första halvåret 2021!

Läs hela pressmedelandet

Nyföretagandet rusar exceptionellt under maj

Nyföretagandet rusar exceptionellt i maj. Under månaden nyregistrerades 26,7 procent fler företag på Bolagsverket än i maj förra året visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum. För perioden januari-maj har vi en uppgång på 8,9 procent i landet. Totalt har det nyregistrerats 34 508 företag under årets första fem månader Kommentar med 31 674 under samma period 2020.

– Nu går det kraftigt upp med rekordsiffror som är mycket glädjande, säger Harry Goldman, Vd på NyföretagarCentrum Sverige. Nyföretagandet har gått som en berg-o-dal-bana under pandemin, under april och maj 2020 hade vi en tvärnit, framför allt i Stockholm. De fem första månaderna under 2021 visar på uppgång som vi aldrig haft förr.

Maj månad, riket

Jan-maj, riket

Antal nyregistrerade företag i länen under maj 

Excel Nyföretagarbarometern LÄN 2021, maj månad

Fem-i-topp
Östergötland 42,7 procent
Västmanland 39,8 procent
Gävleborg 39,8 procent
Dalarna 36,4 procent
Gotland 35,5 procent

 

 

Nyföretagarbarometern Kommun 2020

LADDA NER hela listan med alla 290 kommunerna.

Kommun2020B_rank_tom2016_Helår

Aktiebolagen, kraftigt upp under april

Utveckling januari-april 2021

Nyföretagandet fortsätter upp, +5,2 procent under mars

Samtliga företagsformer ökade under månaden.

Utveckling januari-mars 2021

Kraftigt lyft i februari 2021

Kraftigt uppgång för nyföretagandet under februari månad, 22,1 procent fler företag nyregistrerades på Bolagsverket visar Nyföretagarbarometern. Aktiebolagen ökade med 21,9 procent, även enskild firma gick den här månaden mycket starkt, +23,6 procent. Totalt nyregistrerades 7 853 nya företag jämfört med 6 432 motsvarande period 2020.

Under årets två första månader har 14 221 nyregistretats under 2021, det är en uppgång med 3,7 procent jämfört med 13 717 för samma period för under rekordåret 2020.

– Det är flera faktorer som bidrar till att nyföretagandet lyfter, en är att vaccineringen är igång och många räknar med att det ska komma lättnader i restriktionerna framöver och öppna upp. En annan är att fler har förlorat sina jobb under pandemin och startar företag, kommenterar Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

Siffrorna är de högsta någonsin för en enskild månad.

Utveckling,  januari-februari 2021

Nyföretagarbarometern, januari 2021

Under januari månad nyregistrerades 12,6 procent färre företag på Bolagsverket visar Nyföretagarbarometern. Aktiebolagen minskade med -7,9 procent, för enskild firma är fallet större, -37,7 procent. Totalt nyregistrerades 6 368 nya företag jämfört med 7 285 året innan.

Rekordår för nyföretagandet under 2020

December

Året avslutar starkt, +28,6 procent i december

November

Riket

Aktiebolagen rusar i november.

Januari- november

Oktober

Riket

Antalet nya företag fortsätter att öka kraftigt.
– Vi ser nu en kraftig ökning av nyföretagandet och omstrukturering av näringslivet pga pandemin säger Harry Goldman, VD, NyföretagarCentrum Sverige. Många som har varit permitterade ser nu start av eget företag som ett sätt att bygga något nytt för framtiden. Några startar också för att det är en nödvändighet för att i dessa tider få en försörjning, avslutar Harry Goldman.

Januari – oktober

Antal nya företag i landets kommuner tom juni 2020

Ladda ner Kommun2020A_rank_tom2017_Press

September

Riket

Januari – september

Augusti

Januari – augusti

Nyföretagarbarometern Juli

Nyföretagarbarometern Juni

Län

Nyföretagarbarometern Maj

Nyföretagandet rasar kraftigt, en nedgång med 11,5 procent under maj. – Det var väntat säger Harry Goldman, Vd på NyföretagarCentrum. Vi såg redan under mars en kraftig inbromsning av kunder till NyföretagarCentrum, framför allt i Stockholm. Nu ser vi fortsatta nedgångar runt om i landet med koppling till virusets spridning. För perioden januari-maj ligger vi fortfarande på plus med en uppgång på med 4,5 procent i landet. Sänkningen av aktiekapitalet för aktiebolag från 50.000 till 25.000 kronor bidrar till denna uppgång.

 

Nyföretagarbarometern April

Alla län jan-apr

Nyföretagarbarometern Mars

Nyföretagarbarometern Helår, alla kommuner

Nyföretagarbarometern ALLA kommuner 2019

Ladda ner Kommun2019B_rank_tom2016_Helår

Nyföretagarbarometern Februari

Under februari månad nyregistrerades 0,7 procent fler företag på Bolagsverket än i februari förra året visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum. Aktiebolagen ökade kraftigt, +18,6 procent, samtidigt som Handelsbolag, Kommanditbolag och Enskilda firmor backade rejält.

Fler väljer Aktiebolag

Hittills under 2020 har antalet nyregistrerade företag ökat med 1,9 procent, varav Aktiebolagen + 9,6 procent.
– Det är sannolikt en effekt av det sänkta aktiekapitalskravet från 50.000 kronor till 25.000 kronor vid årsskiftet, fler väljer nu Aktiebolag säger Mats Evergren, marknadschef, NyföretagarCentrum Sverige.


Nyföretagarbarometern Januari

Nyföretagandet ökade med 3 procent under januari och den förväntade aktiebolagsboomen uteblev. Under januari registrerades 7.285 nya företag på Bolagsverket jämfört med 7 076 under 2019.

– Vid årsskiftet sänktes aktiekapitalet för nya aktiebolag från 50.000 kr till 25.000 kr, många förväntade sig att det skulle bidra till fler nya aktiebolag. Antalet aktiebolag ökade bara med 2,7 procent under januari, säger Mats Evergren, marknadschef på NyföretagarCentrum.

För helåret 2019 nyregistrerades 64.464 företag jämfört med 63.620 under 2018 en uppgång med 1,3 procent.

Antal nyregistrerade företag under januari 2020.

Januari
Företagsform 2020 2019 Förändring
Aktiebolag 5 787 5 637 2,7%
Enskild firma 1 292 1 181 9,4%
Handelsbolag 176 212 -17,0%
Kommanditbolag 30 46 -34,8%
7 285 7 076 3,0%

Källa Nyföretagarbarometern


Nyföretagarbarometern november

Fortsatt nedgång för nyföretagandet under november. Totalt – 10,4%
AB: -9,2%
Enskild firma: -14,5%
Handelsbolag: -13,9%
Kommanditbolag: +16,1%
Totalt: -10,4%


Nyföretagarbarometern oktober

Nyföretagandet i Sverige minskade under oktober 2019 med -6,7%. Alla de fyra vanligaste företagsformerna tappade mark jämfört med samma period året innan.

AB: – 2,8%
Enskild: -13,3%
Handelsbolag: -25,5%
Kommanditbolag: -31,4%
Totalt: – 6,7%


Nyföretagarbarometern 1 jan – 30 september (Län)


Nyföretagarbarometern september

Kraftigt lyft för nyföretagandet under september
Efter flera månaders nedgång vände nyföretagandet upp med +20,2 procent under september.

 


Nyföretagarbarometern augusti

Nyföretagandet minskade totalt med -3,3 procent under augusti visar ny statistik från Nyföretagarbarometern som publiceras av NyföretagarCentrum. Trots nedgången ökade antalet aktiebolag med 6 procent under månaden, det är framförallt den stora nedgången för enskilda firmor, -17 procent som bidrar till nedgången. Nyföretagandet ligger dock fortfarande på plus för årets första åtta månader med en ökning på 1,7 procent. Nyföretagarbarometern publiceras i samarbete med Bolagsverket.


Nyföretagarbarometern juli


Nyföretagarbarometern juni

Efter fem månaders uppgång föll nyföretagandet kraftigt -24,5 procent under juni visar ny statistik från Nyföretagarbarometern som publiceras av NyföretagarCentrum. Under årets första sex månader har nyföretagandet trots raset i juni ökat med 3,1 procent.

Antal nyregistrerade företag under juni

Företagsform 2019 2018 Förändring
Aktiebolag 2 700 3 474 -22,3%
Enskild firma 828 1 213 -31,7%
Handelsbolag 168 225 -25,3%
Kommanditbolag 39 37 +5,4%
Totalt 3 735 4 949 -24,5%

Antal nyregistrerade företag under första halvåret

2019 2018 Förändring
34 052 33 029 +3,1%

Nyföretagarbarometern Q1 2019

2019 har börjat riktigt starkt, med en uppgång på 9,4 procent för årets första kvartal jämfört med samma period i fjol. Totalt registrerades 19.052 företag under kvartal 1 2019, jämfört med 17.421 kvartal 1 2018. Det är mycket glädjande att vi nu vänder upp igen, nyföretagandet är en viktigt motor för Sverige och vi behöver många fler nya företag, säger Harry Goldman, VD på NyföretagarCentrum Sverige.


Nyföretagarbarometern ALLA LÄN Q1 2019:


Nyföretagarbarometern  – Helår 2018

Se hur nyföretagandet såg ut i Sveriges samtliga kommuner under 2018
Ladda ner listan här

Nyföretagarbarometern för halvår 2018
Ladda ner listan här

Nyföretagarbarometern för helåret 2017
Ladda ner listan här

Nyföretagarbarometern för helåret 2016
Ladda ner hela listan här

Se hur nyföretagandet såg ut i just ditt län (2016)
Ladda ner listan här


Sidan uppdaterades 2021-10-01

×

Var god logga in först!

Användarnamn

Lösenord